Uncategorized

Kampanie społeczne przeciw przemocy

Nie ulega wątpliwości, że przemoc psychiczna to poważny problem, który tyczy się zarówno dzieci, jak też osób dorosłych. Warto więc dowiedzieć się jak najwięcej na ten temat, zgłębiając w głównej mierze przyczyny, skutki, jak również sposoby zapobiegania agresywnym zachowaniom.
Przeciwdziałanie przemocy – co trzeba wiedzieć?
Nie ulega wątpliwości, że na 100 procent jednym z głównych narzędzi do walki z przemocą jest edukacja społeczna, dzięki czemu rodzice, jak także dzieci czy nauczyciele mają okazję zaznajomić się z zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej przemocy.

Należy pamiętać o tym, że kampanie społeczne takie jak stop przemocy, wiążą się z licznymi korzyściami, przede wszystkim z podniesieniem poziomu wiedzy na określony temat (zobacz więcej: stop przemocy). Dzięki takim kampaniom społecznym mamy okazję dowiedzieć się, jak objawia się przemoc domowa, jak zachowują się agresywne osoby, jak też jakie są symptomy ofiar, a więc jesteśmy w stanie reagować i udzielać pomocy, jeśli zachodzi taka konieczność. Warto mieć na uwadze także o tym, że w sieci znajdziemy organizacje społeczne oraz fundacje, które udzielają wsparcia na przykład ofiarom przemocy domowej. Szczególnym zagadnieniem w tym temacie jest przemoc psychiczna wobec dziecka, która jak wykazują badania, wiąże się z traumą. Powikłania nieraz są bardzo poważne i dotyczą również dorosłego życia, dlatego tak istotne jest, aby nie stać obojętnie z boku, jedynie reagować w sytuacji, o ile jesteśmy świadkami lub również podejrzewamy przemoc wobec dziecka stosowaną np w jego rodzinnym domu lub w szkole.

Więcej: przemoc psychiczna wobec dziecka.