Uncategorized

Kursy bhp dla pracowników

Zasady bhp stanowią podstawę dla bezpiecznej i właściwej pracy każdego pracownika. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu zapoznać pracownika z zagrożeniami, którym mogą pojawić się w trakcie pracy, a także sposobami, które pozwolą na ich skuteczne uniknięcie. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy jedynie pracownik, który odbędzie szkolenie bhp może być dopuszczony do pracy, ponieważ wtedy posiada niezbędną edukację, by jego praca mogła odbywać się w sposób dla niego i dla innych pracowników bezpieczny.

Szkolenia z zakresu bhp odbywają się na koszt pracodawcy. O ile zatem potrzebujemy kompleksowych usług z tego zakresu, obsługa bhp stalowa wola organizuje szkolenia w sposób rozbudowany.
Szkolenia bhp – ważne informacje
Należy zaznaczyć, że przed dopuszczeniem nowego pracownika do stanowiska pracy musi odbyć się szkolenie wstępne bhp. Jedynie odpowiednio przeszkolony pracownik może przystąpić do pracy, tak aby nie stanowić zagrożenie dla samego siebie oraz innych. Szkolenia bhp mogą być przygotowywane w różnej formie, są to w głównej mierze kursy oraz seminaria. Warto także dodać, że poza szkolenia wstępnego niezbędne jest przeprowadzenie szkolenia okresowego. Ten rodzaj szkolenia musi zostać zorganizowany przez pracodawcę do 12 miesięcy od terminu zakończenia szkolenia wstępnego. Pracownik po odbyciu kursu bhp musi podpisać oświadczenie, że został zapoznany z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jeżeli więc poszukujemy firmy świadczącej usługi z zakresu kursów tego typu, szkolenia bhp stalowa wola oferuje pełen zakres usług szkoleniowych.

Warto zobaczyć: szkolenia bhp stalowa wola.